Welkom

Creation Space biedt ruimte voor creatie.
Door te voelen, horen, tasten, zien, dansen,
tekenen, kleien, schilderen,…
gaan we op zoek naar de ruimte in en buiten onszelf
en komen zo bij ons kunstzinnige potentieel.

De Creatie Ruimte schept een toegangspoort
tot het materialiseren en manifesteren
van onze dromen en wensen.